Sprawozdania

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (dziennik ustaw nr. 96, pozycja 873 – z późniejszymi zmianami) publikujemy sprawozdanie merytoryczno-finansowe z działalności Koła Kieleckiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

Nasze sprawozdania – stosownie do wymogów prawnych – zamieszczamy także do kontroli
i zatwierdzenia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (w odpowiednio określonym terminie): sprawozdaniaopp.niw.gov.pl (należy wpisać tam nasz numer KRS: 0000329963)

Plik sprawozdania w formie PDF znajduje się pod poniższym linkiem:

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2022

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2021

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2020

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2019

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2018

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2017

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2016

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2015

Sprawozdanie za rok 2014

Sprawozdanie za rok 2013

Sprawozdanie za rok 2012