Pomagamy ze smakiem

Koło kieleckie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Kielcach przeprowadzi akcję promocyjną na Rynku w okolicy pomnika św. Tekli w dniu 5 grudnia 2016 roku w godzinach 11⁰⁰ – 15⁰⁰. Akcja polega na poczęstunku gorącą zupą, rozdawaniu ulotek oraz elementów promocyjnych i zbiórce ofiar do puszek. W akcji będą uczestniczyli członkowie, pracownicy i mieszkańcy Schroniska.
Towarzystwo działaniem tym włącza się w ogólnopolską kampanie społeczną „Pomagamy ze smakiem”, która rozpoczęła się 14 stycznia 2016 roku we Wrocławiu. TPBA kierując się sugestią swojego patrona, by nikt nie pozostawał głodny zorganizowało kampanie, która ma na celu dzielenia się posiłkiem i zachętą innych do pomagania.