Ogrzewalnia

Od 15 października 2010 roku uruchomiono w Schronisku Ogrzewalnię na 20 miejsc. Przybywały do niej osoby najczęściej po spożyciu alkoholu i takie, które nie chciały zamieszkać w Schronisku z powodu regulaminu, jaki w nim obowiązuje. W tym okresie przebywało od 8 do 26 osób bezdomnych dziennie.

Od 18.00 do 8.00 przybywający do Ogrzewalni mieli do dyspozycji kuchnię, łazienkę, WC, otrzymywali zupę, kanapki i herbatę. Ta forma pomocy sprawdza się w Kielcach od 10 lat. Po likwidacji budynku PKP, w którym Ogrzewalnię prowadziła Caritas Kielecka, zadanie to przejęło Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta.

Ogrzewalnia funkcjonowała do kwietnia 2015 roku.