O nas

Od marca 2008 roku przy schronisku w Kielcach uruchomiono zespół mieszkań chronionych dla 16 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Ze schroniska dla bezdomnych mężczyzn przez pierwsze 6 miesięcy funkcjonowania skorzystało 85 bezdomnych mężczyzn. W okresie kolejnych lat ze Schroniska dla bezdomnych skorzystało ponad 860 mężczyzn. Ponadto w okresie zimowym udzielono pomocy doraźnej około 60 osobom każdego roku.

Na przestrzeni 25 lat z Domu Samotnej Matki skorzystało 274 matki i 117 dzieci plus 107 noworodków , które urodziły się właśnie w tym czasie kiedy matki przebywały w schronisku.