Schronisko dla mężczyzn

Dzięki ofiarności śp. Bohdana Gierowskiego Koło otrzymało w spadku dom z ogrodem w Kielcach przy ul. Żeromskiego 36A, który został zaadoptowany na potrzeby Schroniska dla bezdomnych mężczyzn. Dnia 10 grudnia 1994 roku otwarto Schronisko, które na początku funkcjonowania dysponowało 20 miejscami. Efektem przebudowy starych pomieszczeń było zwiększenie liczby miejsc o kolejne 12 oraz znaczne polepszenie warunków bytowych. Obecnie Schronisko dysponuje 42 miejscami dla mężczyzn powyżej 18 roku życia.

W okresie pobytu w Schronisku pensjonariusze mają zabezpieczone utrzymanie, opiekę lekarską i terapię. Koło pomaga też w ewentualnym uregulowaniu ich spraw osobistych, mieszkaniowych i zatrudnienia oraz w powrocie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku.