Kontakt

Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy
Liczba miejsc: 10
Formy pomocy: całodobowe schronienie dla kobiet w ciąży, matek z małymi dziećmi i ofiar przemocy domowej
Adres: Wierna Rzeka 21
26-065 Piekoszów
tel.  (041) 306-47-59, 539-696-754
e-mail anna.czech@tpba.pl

Wyświetl większą mapę

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

    • schronisko
      Liczba miejsc: 42
    • noclegownia
      Liczba miejsc: 20

Formy pomocy: całodobowe schronienie dla bezdomnych mężczyzn
Adres: 25-370 Kielce,
ul. Żeromskiego 36a
tel. (041) 361-44-85
e-mail kielce@tpba.pl

Mieszkania Wspierane
Liczba miejsc: 10 mieszkań wspieranych dla 16 osób
Formy pomocy: możliwość powtórnej readaptacji i szansy na usamodzielnienie się oraz wdrażanie aktywnych form zwalczania bezrobocia
Adres: 25-370 Kielce,
ul. Żeromskiego 36a
tel. (041) 361-44-85

Wyświetl większą mapę