POMOC ŻYWNOŚCIOWA (w formie paczek lub posiłków)

dla osób najbardziej potrzebujących realizowana jest w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2016

Pomoc Żywnościowa

Bookmark the permalink.