35 lat Koła Kieleckiego TPBA

Dnia 23 czerwca 2020 Koło Kieleckie TPBA świętowało Jubileusz 35 lat działalności.

Żeby czytelnie widzieć miejsce i rolę Towarzystwa Pomocy im św. Brata Alberta w Kielcach trzeba sięgnąć do początków tego Stowarzyszenia, które powstało pod koniec 1981 roku na fali Solidarnościowej odwilży. Wówczas Władza Ludowa nie dopuszczała informacji, że w Polsce są ludzie bezdomni. Nieco później w lipcu 1985 powstało w Kielcach Koło Kieleckie tego stowarzyszenia. Powstanie Koła w Kielcach wiąże się z osobą ks.prof Jana Śledzianowskiego, który zgromadził grono kilkudziesięciu osób zatroskanych o los samotnych matek i z pomocą ówczesnego Biskupa Kieleckiego i kilku innych Księży dzięki wysiłkowi całej diecezji doprowadził do powstania jednego z pierwszych Polsce Domu Samotnej Matki. Czytaj więcej

Obchody 30-lecia Kieleckiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Kielce: obchody 30-lecia Kieleckiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

dziar, 2015-12-02

Msza św. pod przewodnictwem bp Jana Piotrowskiego, spektakl o św. Bracie Albercie, wystąpienia założycieli i spotkanie jubileuszowe złożyły się dzisiaj na obchody 30-lecia działalności Kieleckiego Koła Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta. Powstało ono jako czwarte w Polsce, prowadzi schroniska dla mężczyzn, samotnych matek, mieszkania wspierane. Czytaj więcej