Biskup Jan Piotrowski modlił się w Domu Samotnej Matki w Wiernej

Tradycyjnie w Oktawie Uroczystości Bożego Narodzenia, 30 grudnia 2023 r.  biskup Jan Piotrowski odwiedził Dom Samotnej Matki w Wiernej Rzece. Spotkanie rozpoczęła Msza św. w kaplicy Domu, którą wraz z Pasterzem naszej Diecezji celebrowali ks. Stanisław Słowik i ks. Krzysztof Banasik z Caritas Kieleckiej oraz ks. Witold Walocha – proboszcz Parafii w Wiernej. Zebranych powitał ks. Słowik, który pełni też funkcję Prezesa Kieleckiego Koła Towarzystwa Pomocy im św. Brata Alberta. Eucharystia odprawiona była w intencjach Sióstr Pasterzanek, Podopiecznych placówki oraz Darczyńców. W czasie liturgii bp Jan udzielił sakramentu chrztu świętego małemu Antoniemu Józefowi. W homilii bp Piotrowski wyraził wdzięczność wszystkim, którzy prowadzą i wspomagają to szlachetne dzieło w diecezji kieleckiej. Potem dzielono się opłatkiem i składano sobie życzenia przy świątecznym stole. Na Mszę św. i spotkanie przyjechały też siostry z domu generalnego w Piasecznie.

 

Schronisko w Wiernej funkcjonuje od 34 lat i jest placówką terenową Koła Kieleckiego TPBA, którą prowadzą Siostry Pasterzanki (Służebnice Matki Dobrego Pasterza). Rocznie z pomocy Domu korzysta 10-12 matek i tyle samo dzieci. Dzieło to jest prowadzone w ścisłej współpracy z Caritas Diecezji Kieleckiej. Obecnie w Schronisku przebywa kilka kobiet, w tym dwie matki z małymi dziećmi.

Bookmark the permalink.